Wiek morfologiczny

W ocenie wieku morfologicznego wykorzystuje się przekształci Zmiany w proporcjach ciała dotyczą początkowo głównie długościowych, a następnie również wymiarów szerokościowymi i obwodowych. Wiek morfologiczny można oceniać na podstawie wieku rozmiarów oraz wieku sylwetki. Oceny wieku rozmiarowi dokonuje się poprzez porównanie aktualnej masy i wysokości badanego dziecka z wartościami tych parametrów u dziecka przeciętnego, zestawionymi w specjalnych do tego celu tablicach „norma rozwoju”. Użyteczność tej metody jest jednak ograniczona, gdy miesza ona pojęcie dojrzałości z rozmiarem ciała. W ocenie wieku morfologicznego bardziej użyteczna jest oceną wieku sylwetki, którą z pewnym uproszczeniem można dokonać na’ podstawie morfo gramów. Jako wzorce graficzne, oparte na wartościach przeciętnych dla poszczególnych cech ciała długościowych, szerokościowych i obwodów oraz ich wzajemnej zależności u dzieci zdrowych odpowiedniej płci i grup wieku morf ogramy pozwalają na określenie kierunku i stopnia odchylenia poszczególnych cechy od właściwych im w danym wieku kalendarzowym. Metoda ta polega więc na porównaniu poziomu cech somatycznych z wzorcem, (patrz metoda profilów morfograficzna). W metodzie tej szczególnie dobrym miernikiem jest stosunek szerokości barkowej doi biodrowej oraz stosunek głębokości do szerokości klatki piersiowej (określa dymorfizm płciowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *