REAKCJA ZWALCZNIA

Reakcje zwalczania — także zabezpieczające przed ujemnym wpływem stressu — mogą się prze­jawiać w tym, że człowiek usuwa lub przełamuje trud­ności, że wielokrotnie ponawia czynności, albo je zmie­nia dla znalezienia właściwych sposobów rozwiązywa­nia zadań. Może również pogodzić się z sytuacją, igno­rować uciążliwości (np. hałas, ścisk), czyli podporząd­kować się położeniu w jakim się znalazł, jeśli nie znaj­duje innego wyjścia. Wobec narastania obciążeń związanych z postępem naszej cywilizacji, bardziej godne polecenia dla współ­czesnego człowieka wydają się być reakcje zwalczania obciążeń, jako skuteczniejsze i ułatwiające realizację potrzeb i celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *