PUNKT WIDZENIA

Czy dana gazeta przedstawia różne punkty widzenia? Czy jest tam ru­bryka prezentująca przeciwstawne opinie na rozważane kwestie? Czy zamieszcza listy krytykujące politykę informacyjną wydawcy? Obec­ność tak różnorodnych informacji jest znakiem, że wydawcy i publicy ści poważnie traktują swój obowiązek zachowania obiektywności i bez­stronności. Ludzie mogą także prenumerować czasopisma lub gazety, które mają dobrą reputację, uważane są za obiektywne i dostarczają informacji, których nie można znaleźć w lokalnych źródłach. Telewizja kablowa z całym mnóstwem stacji jest teraz dostępna milionom. Niektóre stacje radiowe nadają programy z opiniami słuchaczy. Tego typu forma pro­gramu stwarza możliwość zaprezentowania punktu widzenia mniejszo­ściom, jeśli nieprzychylnie nastawiony decydent nie uniemożliwi wy­powiedzi ludziom, z którymi się nie zgadza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *