METODYKA BILANSÓW ZDROWIA

Pogłębione badania lekarskie typu bilansu zdrowia, z uwagi na znaczenie ich wyników również w aspekcie epidemiologicznym, są przeprowadzane w Polsce na podstawie jednolitej metodyki, opracowanej przez Instytut Matki i Dziecka. Każdy więc z siedmiu bilansów stosowanych w populacji dziecięco-młodzieżowej ma opracowane wytyczne, które w formie specjalnych wydawnictw są elementem wyposażenia każdej poradni dla dzieci, poradni szkolnej oraz ośrodka zdrowia. Cechą wspólną tych metodyk jest podobny układ i technika badania, różnią się zaś specyfiką, wynikającą z odrębności anatomiczno-fizjologicznych poszczególnych przedziałów wieku, jak potrzeb szkoły, zakresu i rodzaju orzecznictwa z tymi potrzebami związanymi. Jakkolwiek bilans zdrowia jest typowym zadaniem lekarza, niemniej udział w nim higienistki jest znaczący. Sprowadza się on do czterech obszarów działania, z tym, że dwa z nich mają charakter organizacyjny, zaś dwa pozostałe merytoryczny i związany z bezpośrednim udziałem higienistki w przeprowadzaniu bilansu. Pierwsze zadanie to zorganizowanie przez higienistkę badania bilansowego. Jest to odpowiedzialne i czasochłonne zadanie. Składa się na nie wyselekcjonowanie z populacji szkolnej uczniów podlegających w danym roku szkolnym pogłębionym badaniom lekarskim, określenie ich liczby oraz rozplanowanie badań w czasie. Należy pamiętać, że praktyka wskazuje, że czas badania bilansowego wynosi około 20—30 minut i to powinno być wyznacznikiem w harmonogramie badań. Ważne jest też określenie miejsca badania, może ono bowiem odbywać się na terenie szkoły bądź poradni (ośrodka zdrowia). Dodatkowa sprawa, to uzgodnienie badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych. Wszystkie te sprawy powinny być określone przed przystąpieniem do badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *