Przedstawienie harmonogramu badań lekarskich dyrektorowi szkoły, w celu ich zatwierdzenia

Drugie zadanie organizacyjne, to nadzór ze strony higienistki realizacji przez ucznia i szkołę zaleceń po bilansowych. Sprawa jest ważna, bowiem decyduje o celowości bilansu zdrowia. Brak realizacji wniosków bilansowych przekreśla potrzebę badań i czyni je zbędnymi. Rola nadzorcza higienistki wynika również z faktu, że jest ona stałym pracownikiem służby zdrowia w szkole, gdy lekarz bywa w niej rzadko. Trzecie i czwarte zadanie higienistki w bilansie zdrowia, to przeprowadzenie przez higienistkę wywiadu oraz wykonanie przez nią badań skiringowych. Wywiad jest pierwszą częścią badania, poprzedza badanie lekarskie i w dużym stopniu je ukierunkowuje. Dlatego dobrze przeprowadzony wywiad ma tu znaczenie decydujące. W wywiadzie wyróżnić można kilka części. Są to: informacje o charakterze ewidencyjnym, następnie zaś część dotycząca środowiska i warunków bytowych dziecka, postępów w nauce oraz stanu rodzinnego. Po zebraniu tych informacji przystępujemy do właściwego wywiadu zdrowotnego. Dotyczy on stanu zdrowia pytanego, ze zwróceniem uwagi na ewentualne skargi i dolegliwości, przebyte choroby, urazy i operacje, przebieg leczenia bądź rehabilitacji, a także korzystanie ze świadczeń zakładach służby zdrowia. Nie można pominąć pytań dotyczących nałogów bądź używek (palenie papierosów, picie alkoholu wódka, wino, piwo, czy też używanie środków odurzających), a także trybu życia. W zakresie tej ostatniej kwestii ważne są pytania dotyczące regularności i jakości żywienia, długości snu oraz uprawiania sportu i turystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *