CZYNNIK PROWADZĄCY

Ten czynnik może prowadzić do układania faktów dotyczących pewnych ważnych spraw publicznych (na przykład podatków), w zakresie których interesy wydawców i czy­telników mogą się różnić.Pomimo tych wad prawo do wolności prasy — gwarantujące, że można prezentować każdy punkt widzenia — zapewnia wielość źródeł informacji, co jest ważne dla demokracji. Wielu wydawców, publicy­stów i dziennikarzy czuje się zobowiązanych do możliwie obiektywne­go ich przedstawiania. W wyniku tego informacje, jakie otrzymujemy, są stosunkowo obiektywne. Problemem dla czytelnika i widza staje się jednak odpowiedni wy­bór. Skąd mamy wiedzieć, kiedy czytany artykuł albo oglądany pro­gram telewizyjny jest obiektywny? Można tu podać kilka wskazówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *