METODA TABLIC NORM ROZWOJU

Najbardziej podstawowymi wykładnikami rozwoju fizycznego dziecka jest wysokość i masa ciała, skorelowane z większością innych cech somatycznych. Wśród różnych metod kontroli ty funkcji najprostsza jest metoda tablic, która umożliwia po równo nie wyników pomiaru poszczególnych cech z normami regionami (np. oddzielnie wartości dla masy ciała, wysokości itp.). W chwili obecnej najbardziej aktualne są tablice w Zakładzie Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Tablice te podają normy wysokości, masy ciała
obwodu klatki piersiowej i głowy dla dzieci warszawskich w wieku od 3 do 18 lat.
Przez porównanie wyników pomiarów badanego dziecka z odpowiednimi danymi z tablicy dla płci i wieku można określić opóźnienie lub przyspieszenie we wzrastaniu dziecka. Ocena rozwoju na podstawę tablic obarczona jest jednak pewnym błędem subiektywnym, gdyż nie stwarza możliwości korelacji między wysokością i masą ciała. Jak wiadomo masa należna, czyli masa ciała właściwa dla dziecka o danej wysokości powinna być oceniana w stosunku do wysokości ciała, a nie w stosunku do wieku kalendarzowego (chronologicznego) dziecka. Dlatego też należy posługiwać się tablicami, które obok średniej arytmetycznej zawierają odchylenia standardowe (±) zwiększające zakres wartości średniej do szerszej normy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *