Jak wynika z odsetka występowania wad wrodzonych serca u dzieci w wieku szkolnym nie stanowią one liczbowo problemu

Biorąc jednakże pod uwagę, że w szkole mogą się znaleźć takie przypadki słuszna wydaje się znajomość zasadniczych reguł postępowania. Postępowanie podobnie, jak w wadach nabytych zakłada, że wszystkie dzieci z wadą lub chorobą serca powinny być pod stałą opieką lekarską w odpowiedniej poradni kardiologicznej zarówno przed, jak i po korekcji chirurgicznej wady. Prowadzenie dzieci obarczonych wadą serca wrodzoną poza leczeniem farmakologicznym, zmierzającym do zapobiegania niewydolności krążenia, polega ,na systematycznej kontroli i zapobieganiu infekcjom poprzez usuwanie ognisk zakażenia, umiejscowionych w próchniczych zębach, ropnych zatokach, migdałkach. Obecność wady serca predysponuje do wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia, dlatego też oprócz usuwania ognisk zakażenia konieczne jest dostatecznie długie leczenie angin, zapaleń oskrzeli oraz wszelkich infekcji kataralnych i podawanie antybiotyków przy każdej Chorobie gorączkowej. Rehabilitacja nie wyklucza wysiłków fizycznych, z wyjątkiem dzieci z koarktacją aorty, zastawkowym zwężeniem aorty oraz kardiomiopatią. U dzieci z innymi wadami wskazane jest stopniowe obarczanie wysiłkami fizycznymi w celu prawidłowego rozwoju mięśni i klatki piersiowej. W przypadkach mniejszej wydolności zalecane są ruchy bierne, masaże, nacierania, kąpiele, spacery oraz gimnastyka oddechowa. Dzieci zwolnione z zajęć wychowania fizycznego powinny uczęszczać na gimnastykę wyrównawczą, w celu poprawienia kondycji i wytrzymałości fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *