Urodzenia w poszczególnych latach

Dzieci w każdym wieku, urodzone w latach trzydziestych i pięćdziesiątych XX wieku, były znacznie większe, niż urodzone w latach 1900, przy czym większym zmianom uległa wysokość chłopców niż dziewcząt, odwrotnie niż to ma miejsce z masą ciała. Według Milicerowej masa ciała u chłopców w wieku między 7—14 rokiem życia wzrosła w ciągu 70 lat średnio o 8,8 kg i o 9,1 kg u dziewcząt (27,4% oraz 28,3%). Trend wysokości ciała wynosi 15,5 cm (11,6%) u chłopców i 13,3 (10%) u dziewcząt. Na podstawie innych metod umożliwiających ocenę dojrzałości biologicznej stwierdzono, że akceleracja przejawia się również w sposób jaskrawy w przyspieszeniu wieku szkieletowego i procesu dojrzewania płciowego. Badania wielu autorów oraz badania własne, dotyczące populacji łódzkiej wykazują, że istnieje stała tendencja do wcześniejszego występowania skoku pokwitaniowego i miesiączki. Skok pokwitaniowy wysokości ciała u chłopców występuje w wieku 13—14 lat, a u dziewcząt między 11—12 rokiem życia. Udowodniono również, że różnica wieku dojrzewania płciowego między dziewczętami i chłopcami wynosi średnio około 1,2 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *