Wiek przesunął się na lata wcześniejsze

Istnieją pewne odchylenia o rozpiętości 3,5 łat w pojawianiu się miesiączki u dziewcząt, w zależności od środowiska, także otyli chłopcy dojrzewają wcześniej. Różnice te między niektórymi miastami i wsiami w Polsce w porównaniu z danymi innych krajów Europy i USA ilustruje. Tak więc., cytując za Milicerową współczesne dziecko polskie jest morfologicznie i fizjologicznie starsze od swego rówieśnika z drugiej połowy ubiegłego wieku o pełne dwa lata. Należy tu zaznaczyć, że wraz z przyspieszeniem procesu dojrzewania dochodzi również do wielu zmian w cechach fizjologicznych rozwijającego się organizmu dziecka. Stąd trend sekularny wpływa w sposób znamienny na kształtowanie się nie tylko cech morfologicznych (wysokości, masy ciała i jego budowy), ale również na wcześniejszą stabilizację czynności fizjologicznych (m. in. ciśnienia tętniczego krwi, częstości tętna, wartości podstawowej przemiany materii, zużycia tlenu, zasobu rezerw alkalicznych, charakteru oddychania, pojemności życiowej płuc oraz wentylacji i innych) oraz osobniczych norm biochemicznych (rozmieszczenia wody w ustroju, zawartości elektrolitów, wydalania kreatyniny, wydzielania soku żołądkowego oraz kształtowania się liczby krwinek: czerwonych, hemoglobiny i innych). W dokonujących się przemianach w okresie pokwitania zauważa się przy tym wyraźne różni związane z płcią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *