Do badań skiringowych wykonywanych przez higienistkę szkolną u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym należą

Badania, antropometryczne, statyki ciała, ostrości wzroku i widzenia barwnego, ostrości słuchu, badania mowy oraz ciśnienia tętniczego krwi. Metodykę przeprowadzania tych badań określają szczegółowe metodyki poszczególnych bilansów zdrowia wydawane przez Instytut Matki i Dziecka w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia; i Opieki Społecznej w formie wytycznych, obowiązujących na terenie całego kraju. Powinny one być jednym z elementów wyposażenia każdego gabinetu lekarskiego w szkole. Badania antropometryczne obejmują pomiary wysokości i masy ciała. Technikę wykonywania tych pomiarów omówiono w rozdziale drugim. Ocenę pomiarów wysokości i masy ciała zgodnie z wymienionymi wytycznymi przeprowadzamy za pomocą siatki percentylowej (opracowanej przez Brzezińskiego i Kopczyńską-Sikorską) w sposób następujący za prawidłowe (P) przyjmujemy wartości obu; pomiarów znajdujące się między 10 a 97 centylem, przy czym powinny one być usytuowane w tym samym lub sąsiednim paśmie centylowym. Obszar między 10 a 97 centylem wyznacza tzw. szeroką normę wysokości i masy ciała, w której znajduje się około 87% osobników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *