Charakterystyka porównawcza achillesa i hektora

Podstawowym założeniem koncepcji medycyny wieku rozwojowego jest stworzenie w zakresie opieki zdrowotnej takiego systemu, który zapewniałby całokształt działań na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży od poczęcia aż do osiągnięcia pełnej stabilizacji biologicznej. Statystycznie odpowiada to przedziałowi wieku od 0 do 18 lat włącznie, rozszerzonego o okres życia płodowego oraz zagadnienia związane z prokreacją i planowaniem rodziny oraz ciążą, porodem i połogiem kobiety. Drugim założeniem jest integracja opieki zdrowotnej w dwóch podstawowych środowiskach dziecięcych w środowisku rodzinnym i środowisku szkolnym. Przekreśla to typową do lat siedemdziesiątych dwoistość merytoryczną i organizacyjną opieki nad dzieckiem w wieku od 7 do 15 lat, sprawowaną w szkole głównie w zakresie profilaktyki, przez lekarza szkolnego, a w miejscu zamieszkania w zakresie leczenia przez lekarza rejonowego. Pozwala to na ujednolicenie metodyki opieki w poradniach dziecięcych i szkolnych. Trzecim ważnym założeniem koncepcji jest eksponowanie w opiece zdrowotnej populacji w wieku rozwojowym działania prewencyjnego. Zasadność takiego założenia jest oczywista.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *