OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILAKTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI

Choroby występujące w wieku szkolnym stanowią w zasadzie podstawę szkolnego systemu grup dyspanseryjnych, z którymi wiąże się poradnictwo czynne. Jak wiadomo, częstość występowania określonych chorób, czyli tzw. profil nosologiczny patologii wieku dziecięcego, zmienia się na przestrzeni czasu i jest w pewnym sensie charakterystyczny dla danego przedziału wieku. W chwili obecnej do chorób przewlekłych i nawracających, występujących w przedszkolnym i’ szkolnym okresie życia należą: niektóre choroby układu oddechowego, choroby nerek, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany nerwicowe, choroby układowe tkanki łącznej, niektóre choroby i wady układu krążenia oraz cukrzyca.
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
Przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz dychawica oskrzelowa są schorzeniami, w powstaniu których ważną rolę odgrywa wiele czynników. Są to: 1) zakażenia wirusowe i bakteryjne, 2) czynniki alergiczne, 3) nawracające zakażenia jamy nosowo-gardłowej i zatok przynosowych, 4) czynniki wrodzone (wady rozwojowe układu oddechowego i krążenia, zaburzenia immunologiczne, mukowiscydoza, skaza wysiękowa, predyspozycje genetyczne). Objawy kliniczne mogą wykazywać dużą rozpiętość od łagodnych do ostrych. Charakteryzują się głównie stałym, często wilgotnym kaszlem o różnym natężeniu, nasilającym się po wysiłku, z towarzyszącą dusznością. Dla dychawicy oskrzelowej znamienne są napady ostrej duszności, z charakterystyczną wydłużoną wydechową fazą oddychania, z równoczesnym silnym niepokojem i pobudzeniem dziecka. Zmiany osłuchowe pod postacią zaostrzenia szmeru pęcherzykowego, furczenia, świstów i rzężeń wykazują zmienne nasilenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *