Postępowanie rehabilitacyjne powinno dzielić się na

Postępowanie wstępne (ćwiczenie mięśni, hartowanie), wczesne przedoperacyjne (nauka głębokiego oddychania i wykrztuszania), wczesne pooperacyjne (zapobieganie niedodmie, wspomaganie krążenia żylnego pracą mięśni szkieletowych) oraz późne pooperacyjne, które powinno być przeprowadzone w sanatorium specjalistycznym, gdzie trzeba ustalić uzdolnienia dziecka i wybór odpowiedniego do jego możliwości zawodu. Dziecko z wadą serca stanowi wiele problemów wychowawczych, wynikających z wieloletniej choroby z zagrożeniem życia. Jednakże w problemach wychowawczych i opiekuńczych istnieje ogólna zasada, że dziecko chore ponad kilka tygodni należy wychowywać tak samo, jak dziecko zdrowe, biorąc jedynie pod uwagę jego możliwości fizyczne, wynikające z kalectwa. Zadaniem higienistki, w odniesieniu do tej grupy przewlekle chorych dzieci, jest przeciwdziałanie w wytwarzaniu kompleksu niższej ich wartości i dalszego „uciekania w chorobę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *