SPRÓBUJ SAM

W każdej gazecie zatrudnieni są „specjaliści od nagłówków”, któ­rych zadaniem jest wymyślanie jak najciekawszych. Praca ta wy­maga wiele wprawy, ponieważ nagłówek, mimo że jest bardzo krótki, musi dostarczyć informacji, o czym jest artykuł. Powinien także przy­ciągnąć uwagę czytelnika i zachęcić go do lektury. Większość czy­telników o tym nie wie, ale nagłówek musi dobrze pasować do da­nej szerokości kolumny. Jest to poważne ograniczenie, w wyniku któ­rego w nagłówkach pojawiają się niekiedy dziwaczne słowa. Aby zdać sobie sprawę z tych trudności, poproś kogoś, aby wyciął z gazety artykuł, jednak bez nagłówka. Spróbuj sam napisać ciekawy nagłó­wek. Oto fikcyjny artykuł. Jak sądzisz, jaki powinien być nagłówek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *