Ważna jest znajomość okresu zaraźliwości

Umożliwia prawidłowe określenie czasu izolacji chorego. Dane zawarte pozwalają w zasadzie na określenie racjonalnego czasu izolacji w najczęściej występujących u dzieci chorobach zakaźnych i nie wymagają specjalnych wyjaśnień (czas izolacji równa się okresowi zaraźliwości). Dodać tu jedynie trzeba, że w przypadku kontaktu z durem brzusznym, który miał miejsce poza szkołą, nie stosuje się izolacji, dzieci te pozostają jednak pod nadzorem epidemiologicznym przez 30 dni. Podobna sytuacja dotyczy czerwonki. Izolacji w zasadzie podlegają dzieci z kontaktów mających miejsce poza szkołą, czy przedszkolem (np. kontakt z chorym rodzeństwem w domu). Natomiast w sytuacji, gdy choroba zakaźna zostanie ujawniona w środowisku szkolnym lub przedszkolnym możliwość kontaktów z czynnikiem zakaźnym jest masowa (np. w infekcjach lotnych, jak ospa wietrzna, grypa, różyczka), co przesądza bezcelowości izolacji dużych grup dzieci (np. całej klasy). Dzieci te uczęszczają więc dalej do wymienionych placówek, z wyjątkiem dziecka chorego, które oczywiście musi być izolowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *