Próba trommera reakcja

Tak, jak w kontroli medycznej wychowania-fizycznego w szkole higienistka uczestniczy również w orzecznictwie zdrowotnym na rzecz ucznia i szkoły oraz w innych problemach, takich jak poradnictwo zawodowe, trudności wychowawcze, niepowodzenia szkolne czy też kwalifikacja uczniów na kolonie i obozy letnie. Podczas trwania kolonii czy obozów letnich higienistka może jeśli wyrazi chęć, uczestniczyć bezpośrednio w opiece zdrowotnej. Oddzielnym obszarem działalności higienistki szkolnej jest wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży. Funkcja higienistki sprowadza się tu przede wszystkim do zaprogramowania tematycznego, instruktażu i konsultacji nauczycieli i. wychowawców oraz nadzoru nad realizacją z jednoczesną okresową oceną efektywności procesy wychowawczego. Wyżej wymienione zadania wykonuje higienistka w ścisłym powiązaniu z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym; W adaptacji do środowiska szkolnego higienistce pomaga nie tylko zbieżność celów z personelem nauczającym i wychowującym ale również jej udział w Radzie Pedagogicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *