Nowe sio instrukcja merytoryczna

Są to szczepienia ochronne, badania serologiczne, likwidacja ognisk zakażenia, przeprowadzanie dezynsekcji i dezynfekcji, przeglądy higieny osobistej uczniów, a także akcje zapobiegające Wypadkom, narkomanii czy alkoholizmowi. Obowiązkiem higienistki jest także udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach lub zachorowaniach na terenie szkoły oraz roztoczenie opieki nad uczniem chorym do czasu przybycia lekarza. W zakres opieki nad uczniem chorym wchodzą też zabiegi i czynności pielęgnacyjne zlecone przez lekarza. Dotyczy to zwłaszcza higienistek pracujących w internatach, domach dziecka czy innych placówkach oświatowych całodobowej opieki. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami nauczania również należy do zadań higienistki szkolnej. Obejmuje on przeglądy czystości pomieszczeń szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan sanitarny, ogrzewanie, oświetlenie i wietrzenie, ocenę higieniczną mebli szkolnych oraz pomocy szkolnych, stanu bezpieczeństwa i rozkładu zajęć szkolnych. Szczególne miejsce w nadzorze sanitarnym .zajmuje blok żywieniowy (kuchnia, stołówka i magazyny żywnościowe) i jego funkcjonowanie z punktu widzenia higieny żywienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *