Folwark zwierzecy streszczenie

Opiera się głównie na zapewnieniu ogółowi dzieci szkolnych podstawowych świadczeń profilaktycznych. Składają się na nie badania przesiewowe (skriningowe) oraz bilanse zdrowia, systematyczna kontrola rozwoju, szczepienia ochronne. Poza tego typu oddziaływaniem o charakterze powszechnym, w ochronie zdrowia uczniów istnieje potrzeba świadczeń korektywno-leczniczych w stosunku do wybiórczej grupy dzieci i młodzieży szkolnej, wymagającej specjalnej opieki zdrowotnej. Potrzeba ta jest wynikiem zróżnicowania profilu zdrowotnego uczniów. Badania naukowe i obserwacje lekarzy szkolnych dowodzą bowiem, że wśród pozornie zdrowej, uczęszczającej do normalnych szkół populacji dziecięcej pewien odsetek wykazuje odchylenia od prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia. Są to zwykle odchylenia, które nie wykluczają ucznia z zajęć szkolnych, niemniej mają wpływ na jego potencjał biologiczny, zdolność adaptacji do warunków szkolnych, zachowanie, powodzenie szkolne i sprawność. Są to przede wszystkim uczniowie z takimi kategoriami patologii, jak zaburzenia rozwoju psychosomatycznego, wady wzroku, słuchu i mowy, wady budowy i zniekształcenie statyczne, nerwice, zaburzenia osobowości i stany niedostosowania. Duży odsetek stanowią także dzieci z chorobami zębów, głównie próchnicą i wadami zgryzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *