Taniciuszek6 po polsku

Muszą one być stale dostosowywane do zmieniających się potrzeb zdrowotnych, a służba zdrowia obejmując całokształt opieki musi się koncentrować na zadaniach stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia populacji oraz mających duże znaczenie społeczne.
Drugim zespołem czynników określających zadania służby zdrowia są potrzeby wynikające z założeń programowo-wychowaw- czych szkoły. Powszechność nauczania w Polsce, przy dość zróżnicowanym stanie zdrowia populacji szkolnej, stawia określone zadania dla służby zdrowia w ogóle, a szkolnej służby zdrowia w szczególności. Dotyczy to zwłaszcza orzecznictwa lekarskiego dla potrzeb szkolnych oraz współdziałania w wychowaniu zdrowotnym i nadzorze nad warunkami nauczania. Tak więc przed szkolną służbą zdrowia stoją następujące zadania:

  • nadzór nad rozwojem i zapewnienie opieki nad zdrowiem uczniów,
  • realizacja zadań zdrowotnych, wynikających z potrzeb szkolnictwa,
  • nadzór sanitarny nad warunkami nauczania,
  • współudział w wychowaniu zdrowotnym dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *