Obowiązkowymi szczepieniami przeciw durowi brzusznemu należy objąć grupy ludności najbardziej eksponowane na zakażenie

Decyzję o przeprowadzeniu szczepień podejmuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który może zarządzić szczepienie określonych grup ludności, dzieci, które ukończyły 4 lata i osób dorosłych do ukończenia 60 lat. W przypadku szczególnego zagrożenia epidemicznego, na terenach o dużym ryzyku zachorowania Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może zarządzić po akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego także szczepienia dzieci, które ukończyły 2 lata. Szczepienia przeprowadza się według schematu: szczepienia podstawowe dwie dawki w odstępie jednego miesiąca i trzecia dawka po roku. Szczepienia przypominające w odstępach 3—5 lat. Uwaga: Szczepienia przeciw ospie są szczepieniami dobrowolnymi. Wyjątek stanowi wyjazd do kraju, który żąda szczepienia przeciw ospie dla osób przyjeżdżających. Uwaga: Szczepienie BCG należy wykonać u wszystkich osób tuberkulinoujemnych w wieku 0—30 lat, u których odczyn tuberkulinowy był wykonany dla celów diagnostycznych. W województwach o wysokim wskaźniku zapadalności, szczepienia przeciwko odrze należy rozpoczynać od 11 miesiąca życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *