BLISKIE STEREOTYPY

Stereotypy są blisko związane z polityką eksterminacji opartą na przyczynach politycznych i ekonomicznych, niekoniecznie rasowych czy religijnych. Eksterminacja ludzi z powodów politycznych na ogół rozpoczyna się od utrwalenia stereotypu, w myśl którego przeciwnicy są „wrogami”, pozbawionymi ludzkich praw. Na przykład ludobójcza po­lityka prowadzona na Ukrainie w latach trzydziestych w czasie rządów Stalina oparta była na tezie, że zamożni chłopi, tak zwani kułacy, są wroga­mi klasowymi. Odbierano im żywność, doprowadzając do śmierci głodo­wej miliony ludzi. W czasach stalinizmu miliony dysydentów lub ludzi, których o to podejrzewano, zesłano do obozów pracy na Syberii, gdzie wielu z nich zmarło ńa skutek głodu i ciężkich warunków życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *