Z popielnika na wojtusia tekst

Oceny te powinny być przedstawione na posiedzeniu rady pedagogicznej, podobnie zresztą jak i harmonogram realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej. Z tym, że ocenę przedstawia się na jednym z ostatnich posiedzeń rady pedagogicznej, w danym roku szkolnym, a harmonogram na jednym z pierwszych. Chodzi bowiem o to, aby praca poradni szkolnej była w pełni zintegrowana z pracą szkoły i stanowiła nieodłączny element programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Pytania

  • Co to jest koncepcja medycyny wieku rozwojowego i jakie są jej podstawowe założenia?
  • Wymień główne zadania służby zdrowia w opiece zdrowotnej nad uczniami.
  • Jakie żnasz modele rozwiązań organizacyjnych opieki zdrowotnej w środowisku nauczania?
  • Jakie są podstawowe obowiązki higienistki szkolnej?
  • Jakie elementy powinny być uwzględnione przy planowaniu pracy higienistki w szkole?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *