Przyczyną organiczną bloków serca mogą być czynniki infekcyjno-toksyczne

Po opanowaniu napadu konieczne jest długotrwałe leczenie zapobiegawcze lekami antyarytmicznymi oraz wnikliwa, długotrwała obserwacja lekarska w poradni kardiologicznej, pod opieką której dziecko powinno się znajdować. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo- komorowego, czyli bloki mogą być spowodowane czynnościowym lub organicznym utrudnieniem przewodzenia. Przyczyną organiczną bloków serca mogą być czynniki infekcyjno-toksyczne (błonica, gorączka reumatyczna) oraz wrodzone wady serca. Najbardziej niebezpieczne są bloki, których następstwem jest pełne blokowanie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego zwolnienie częstości skurczów komór serca u-dzieci poniżej 60/ /minutę i więcej. U dzieci z całkowitym blokiem serca wolna czynność komór czasami nie wystarcza dla utrzymania prawidłowej funkcji układu krążenia i może spowodować niewydolność krążenia oraz utratę przytomności. Stany takie są znane pod nazwą napadów Morgagniego-Adamsa-Stockesa (napady MAS). Całkowity blok sercau dzieci jest zwykle pochodzenia wrodzonego. W większości przypadków wykrywa się go przypadkowo badaniem EKG, gdyż poza niemiarową i zwolnioną czynnością serca oraz łatwym męczeniem, brak jest uchwytnych innych objawów. Leczenie całkowitego bloku serca jest zbędne, jeżeli poza zwolnioną czynnością serca brak jest innych objawów, a blok spowodowany jest sprawą wrodzoną. Jeżeli towarzyszą mu objawy łatwego męczenia się lub zmniejszona tolerancja wysiłkowa wskazane jest stosowanie doustne atropiny lub podjęzykowa preparatu Alupent. Przypadki powikłane niewydolnością krążenia wymagają leczenia szpitalnego. Częste napady MAS są wskazaniem do założenia na stałe rozrusznika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *