W uzębieniu mlecznym, jak i stałym, nie ma różnic w wyrzynaniu się zębów między stroną lewą i prawą

W uzębieniu mlecznym, różnice między szczęką dolną i górną dotyczą jedynie kolejności- pojawiania się siekaczy środkowych (pierwsze dolne) i siekaczy bocznych (pierwsze górne). Natomiast w uzębieniu stałym istnieje różnica w wyrzynaniu się zębów górnej i dolnej szczęki, gdyż zęby przednie (siekacze i kły) u obu płci wyrzynają się około 1 roku wcześniej w dolnej szczęce. Zmiana uzębienia mlecznego na stałe rozpoczyna się w 6 roku życia i przeciętnie trwa do 14 roku życia. Zęby „mądrości” pojawiają się dopiero około 18 roku życia lub znacznie później. Dla oceny wieku zębowego najłatwiej jest korzystać z opracowanych w tym celu tablic, podających przeciętny wiek wyrzynania się zębów mlecznych (tab. 3) oraz zębów stałych. Badając dziecko porównuje się liczbę wyrżniętych zębów z odpowiednimi danymi w tablicach i w ten sposób ustala się rzeczywisty i należny j wiek zębowy. Należy zaznaczyć, że wiek wyrzynania się zębów mlecznych i stałych jest różny u obu płci. W wyrzynaniu się zębów mlecznych chłopcy wyprzedzają dziewczynki. Mimo to dziewczynki wcześniej tracą uzębienie mleczne i wcześniej też wyrzynają się u nich zęby stałe (z różnicą 3—4 miesięcy). Wiek zębowy jest bardziej przydatny do oceny wieku rozwojowego w okresie niemowlęcym i do okresu pokwitania. W tym ostatnim okresie dojrzałość zębowa ma mniejszą wartość niż wiek szkieletowy (kostny) lub wiek wtórnych cech płciowych, ponieważ w momencie rozpoczęcia pokwitania prawie wszystkie zęby są już uwapnione lub wyrżnięte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *