Badanie ostrości słuchu

Przeprowadzamy w bilansie zdrowia dzieci sześcioletnich, w wieku lat 8 oraz w bilansie młodzieży czternastoletniej. Badanie słuchu jest miarodajne wówczas, kiedy dziecko nie ma aktualnie objawów nieżytu górnych dróg oddechowych. Wskazane jest przy nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem, a także już w trakcie badania słuchu wprowadzenie mowy szeptanej przy zadawaniu dziecku pytań. Badanie powinno być przeprowadzone w ciszy, w pomieszczeniach, do których nie dochodzi hałas z ulicy ani rozmowa prowadzona za drzwiami. Odległość od badanego powinna wynosić 5 m. Dziecko stoi zwrócone uchem badanym do badającego, przewód słuchowy ucha nie badanego przysłania szczelnie palcami osoba asytująca przy badaniu. Dziecko należy badać wyraźnym szeptem (na wydechu). Każde ucho trzeba badać oddzielnie jednym z testów podanych niżej (A lub B lub C). Jeżeli dziecko nie. powtarza prawidłowo wszystkich sześciu słów użytego testu, należy powtórzyć badanie każdego ucha oddzielnie. Dzieci mylące fonetycznie słowa podobne, jak np. „Tomek” zamiast „domek”, należy uważać za dobrze słyszące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *