CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

Do chorób tych mających charakter schorzeń przewlekłych lub nawrotowych, występujących w wieku szkolnym, należą zakażenia dróg moczowych, zespół nerczycowy i moczenie mimowolne. Zakażenia dróg moczowych przedstawiają bardzo różnorodny obraz kliniczny od bezobjawowych zakażeń dolnych odcinków dróg moczowych do pełno objawowego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Najczęstszymi drobnoustrojami powodującymi zakażenia dróg moczowych są: pałeczka okrężnicy i pałeczka Klebsiella, a następnie pałeczka odmieńca, gronkowiec oraz pałeczka ropy błękitnej. Do czynników sprzyjających powstawaniu zakażenia zą- liczyć należy wrodzone nieprawidłowości budowy układu moczowo-płciowego (zaburzenia drożności dróg moczowych, wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, wady rozwojowe nerek i mo- czowodów), robaćzyce, zaparcia stolca oraz nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej. W okresie szkolnym zakażenia dróg moczowych są zdecydowanie częstsze u dziewczyn. Objawy zakażenia dróg moczowych obejmują częstomocz, bolesne oddawanie moczu, parcie na mocz i ból w dole brzucha, brak łaknienia, gorszy rozwój fizyczny oraz w przypadku odmiedniczkowego zapalenia nerek bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, dreszcze i gorączkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *