Gamma-globulina

Gamma-globulinę stosuje się do 6—7 dnia od chwili kontaktu w dawce 0,03 ml/l kg masy ciała. Mimo tych zaleceń metoda profilaktycznego biernego uodporniania gamma-globuliną jest dyskusyjna, gdyż okres największej zakażalności występuje na 3 tygodnie przed wystąpieniem żółtaczki, a więc wtedy, gdy nie ma jeszcze objawów chorobowych. Dlatego późniejsze zastosowanie gamma-globuliny jest spóźnione i wątpliwe. Stosowanie gamma-globuliny jest jednoznacznie bezskuteczne i nie powinno się jej podawać. Ponadto istnieje obowiązek rejestracji zachorowań i hospitalizacji chorych, nie stosuje się natomiast przymusowej izolacji zdrowych osób z kontaktu z chorymi. Wobec braku skutecznych form zabezpieczenia dziecka przed zachorowaniem na, jedyną metodą zapobiegania jest przestrzeganie zasad higieny osobistej i żywienia. Ważna jest też selekcja dawców krwi i masowa ich kontrola w kierunku nosicielstwa antygenu HBS oraz odpowiednia sterylizacja sprzętu. Należy dążyć’ do stosowania igieł i strzykawek do jednorazowego użycia, w razie ich braku igły i strzykawki należy wyjaławiać za pomocą gorącego powietrza w autoklawie w temperaturze 200°C przez 30 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *