Przeprowadzane u tych osób okresowe badania

Np. kału na nosicielstwo chorobotwórczych bakterii jelitowych, badania radiologiczne klatki piersiowej oraz odczynu Wassermanna, tj. badania krwi w kierunku kiły) mają na celu eliminowanie ze środowisk dziecięcych nosicieli i ewentualnego źródła zakażenia. W odniesieniu do dzieci przedszkolnych i z innych zakładów wychowawczych istnieje obowiązek przedstawienia zaświadczenia po każdej absencji chorobowej o aktualnie dobrym stanie zdrowia (zaświadczenie takie równocześnie informuje o rodzaju przebytej choroby), a przed wstąpieniem do wymienionych placówek również zaświadczenia o wykonaniu terminowych szczepień ochronnych. Przecinanie dróg szerzenia się infekcji polega głównie na odpowiednim reżimie sanitarnym i bieżącej dezynfekcji. Higiena ,,na co dzień” jest dobrym środkiem profilaktycznym w zapobieganiu chorobom zakaźnym, gdyż poprzez częste mycie pomieszczeń (podłogi, ubikacji i sprzętów) oraz wietrzenie usuwa się zarazki i możliwość ich unoszenia w zakurzonym powietrzu. W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej w domu lub szkole końcową dezynfekcję przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna. Przepisy zapobiegawcze przeciwko szerzeniu się ostrych chorób zakaźnych. Uodpornianie wrażliwej populacji uzyskuje się poprzez stosowanie szczepień ochronnych i surowic odpornościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *