NERWICA DYREKTORSKA

Do nich zaliczyć można tzw. „nerwicę dy­rektorską”, która występuje u ludzi na kierowni­czych. stanowiskach. Najbardziej charakterystyczne jej objawy to wzmożona pobudliwość, stałe rozdrażnienie prowadzące do znużenia i silne reakcje emocjonalne na drobne nawet bodźce. Objawy te prowadzą do nad­miernej mobilizacji układu nerwowego, co wyraża się w wybuchach złości, gniewu, w agresji. Powstaje wte­dy błędne koło, gdyż dyrektor nieprzystosowany do wymagań, które z wielu względów przekraczają jego możliwości, pracuje w ustawicznym napięciu i pośpie­chu, co pogłębia jego zmęczenie, a to z kolei obniża poziom sprawności i efektywność jego pracy. Stwa­rzając wokół siebie atmosferę napięcia, udzielającą się podwładnym, wywołuje nerwice u swego otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *