INNE SCHORZENIA

Do innych schorzeń, w etiologii których podej­rzewa się udział obciążenia psychicznego, jakiemu ulega człowiek we współczesnym świecie, należą m. in. z a- wały serca, nadciśnienie tętnicze i owrzodzenia przewodu pokarmowego. Wzrost tych schorzeń jest stwierdzany w krajach o wysokim poziomie uprzemysłowienia. U podstaw przy­puszczeń o zależności tych i innych jeszcze chorób od czynników psychologicznych znajdują się liczne obser­wacje jak również wyniki badań, które wykazały, iż’ przebiegiem czynności narządów wewnętrznych i prze­biegiem procesów emocjonalnych kierują te same ośrodki układu nerwowego (międzymózgowie i układ siatkowaty). Obok drogi nerwowej, procesy emocjonal­ne mogą wywierać wpływ na czynności ustroju rów­nież drogą hormonalną, co wykazał Selye (1960).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *