ZMIANY WPROWADZONE W ŻYCIE

Wymaga walki o to, aby nie był on skazany na życie w „pojemnikach”, jak okre­ślają współczesne domy niektórzy urbaniści, oraz aby nie zapomniał, że największą przyjemnością, której nie zastąpią żadne cuda techniki, jest przebywanie w na­turalnym środowisku, gdzie jest dużo przestrzeni, zie­leń, woda i piasek. Zmiany wprowadzone w nasze życie przez postęp w wyniku urbanizacji i. uprzemysłowienia muszą być kierowane i regulowane. Człowiek nie powinien gubić się w tych zmianach, bo zagubiony i przeciążony nad­miarem czynników zewnętrznych nie potrafi korzy­stać z tego, co niesie postęp cywilizacji. Istniejąca od wieków filozofia życia poucza jak żyć, aby nie przegrywać z trudnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *