NA CZYM POLEGA PRZYSTOSOWANIE

Przystosowanie takie polega między innymi na tym, aby jednostka wtedy, gdy nie ma wpływu na sytua­cję (np. nie może spowodować zwolnienia tempa ży­cia, zmniejszyć dopływu informacji, czy choćby rozła­dować tłoku w środkach komunikacji lub wyciszyć miejskiego hałasu) — umiała pogodzić się z tym, co nieuniknione. Często nie pozostaje nam nic innego, jak akceptować te sytuacje, starać się ich nie dostrze­gać, a zwłaszcza nie reagować na nie emocjonalnie. Oczywiście nie zmieni to ujemnego wpływu wielu szkodliwości na nasz organizm, ale jeśli liczne bodźce stressowe nie będą nas angażowały emocjonalnie — ujemny wpływ różnych przeciążeń będzie mniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *