ZJAWISKO AKCELERACJI ROZWOJU

Zgodnie z postępem medycyny i rozwojem cywilizacji od wielu lat obserwuje się zmiany w cechach i tempie rozwoju ludności poszczególnych krajów na święcie. Tendencje do przemian, u podstaw których znajduje się przyspieszenie rozwoju nazwano akceleracją rozwoju lub trendem sekularnym. Od czasu, gdy w 1935 roku Koch podał definicję akceleracji, zjawisko to jest nadal przedmiotem zainteresowania. Z dużą słusznością można stwierdzić, że badania nad trendem sekularnym i jego wpływem na kształtowanie się osobniczej dojrzałości biologicznej nabrały nawet w ostatnich latach większego znaczenia. U podstaw tych zainteresowań tkwi dynamiczny ; postęp w dziedzinie nauki i badań nad fizjologicznymi właściwościami i osobniczym rozwojem fizycznym oraz trudności związane ! z występowaniem zjawiska akceleracji, które zmusza do opracowywania coraz to nowych norm rozwoju dziecka przynajmniej co 5—10 lat. Pod pojęciem akceleracji, określającym przyspieszenie normalnego tempa rozwoju dziecka, kryje się nie tylko rozwój fizyczny w znaczeniu przyrostu masy ciała i wzrastania długości. Akceleracja dotyczy również rozwoju funkcji biochemicznych, dojrzewania układów i narządów i konsekwentnie prowadzi do wcześniejszego osiągnięcia dojrzałości biologicznej organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *