POMIARY GRUBOŚCI FAŁDU SKÓRNO-TŁUSZCZOWEGO, POJEMNOŚCI ODDECHOWEJ PŁUC I SIŁY MIĘŚNIOWEJ

Grubość podskórnej tkanki tłuszczowej określa się za pomocą fał- domierza, najczęściej w następujących miejscach: 1) w połowie długości ramienia nad mięśniem trójgłowym, 2) pod dolnym kątem łopatki, 3) na brzuchu w połowie odległości między pępkiem a kolcem biodrowym przednim górnym (na poziomie pępka). Technika pomiaru polega na uchwyceniu ręką fałdu skóry w oznaczonym punkcie, odciągnięciu go od mięśni o 2—3 cm, objęciu fałdu szczękami fałdomierza na głębokość około 2 cm i uciśnięciu go z siłą 10 gramów na 1 mm2. Wynik odczytuje się na skali mierzącej. Pojemność życiową płuc mierzy się za pomocą spirometru. Badany, po zaciśnięciu nosa specjalnym uchwytem sprężynowym, wykonuje największy wdech, po czym wkłada do ust rurkę spirometru, i poprzez nią wdmuchuje znajdujące się w płucach powietrze do spirometru, aż do osiągnięcia maksymalnego wydechu.. Wypchnięty cylinder lub skala pokazuje objętość wydmuchanego powietrza, które nazywamy pojemnością życiową płuc. Siłę mięśniową ręki lewej i prawej określa się siłomierzem. Układa się go na dłoni, wskazówkami do wnętrza ręki, a ramieniem, na którym umieszczona jest śruba w stronę palców. Po wykonaniu kilku prób maksymalnego uścisku odczytuje się wynik, a wskazówkę sprowadza do położenia zerowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *