RÓWNY CHŁOP

W kampaniach wyborczych słabi kandydaci starają się odwrócić uwagę od ważnych problemów, stawiając tyłe strachów na wróble, iłe jest tylko możliwe. Ci, którzy dysponują dużymi środkami finansowy­mi, często mogą wygrać za pomocą takich technik, zasypując wybor­ców swoimi reklamami. Burmistrz miasta zdejmuje marynarkę i kilka razy wbija łopatę w ziemię, aby zainicjować budowę nowego domu, którego plan powstał i został za­twierdzony w czasie, kiedy urząd sprawował jego poprzednik. Reporterzy telewizyjni i prasowi są na miejscu zdarzenia; reportaże o nim ukażą się tego samego wieczoru w telewizji, a w gazetach następnego ranka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *