CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM, # WCZESNOSZKOLNYM I POKWITANIA

Okres przedszkolny przypadający na wiek od 3 do 7 roku życia dziecka jest okresem równowagi fizjologicznej. Cechuje go powolne tempo rozwoju. Wysokość ciała dziecka powiększa się w tym okresie o około 27 cm, a masa ciała o około 10 kg. Pewne przyspieszenie przyrostu wysokości ciała (wczesny skok wzrostowy) występuje dopiero około 7 roku życia (u chłopców 6,3 cm, u dziewczynek 5,8 cm). W okresie tym zachodzą charakterystyczne zmiany proporcji w obrębie kończyn dolnych, tułowia, w budowie i postawie ciała, przy czym obserwuje się duże zróżnicowanie międzyosobnicze i dymorfizm płciowy cech somatycznych. Zmiany proporcji polegają na wydłużaniu się kończyn dolnych, poszerzeniu barków i bioder.
U chłopców tempo wzrastania szerokości barkowej jest nieco większe niż szerokości biodrowej, stąd zaczyna się u nich zaznaczać tendencja do typowej dla mężczyzn sylwetki szerszej w obrębie barków. U dziewczynek wyraźniejsza przewaga wzrastania szerokości biodrowej występuje dopiero od 14 roku życia, modulując ; w ten sposób typ sylwetki kobiecej szerszej w biodrach. Wskutek przyspieszonego rozrostu, jak i zmiany trybu życia u dzieci, które uczęszczają do przedszkola, a następnie podejmują – naukę w szkole, następuje stopniowe spłaszczenie klatki piersiowej u chłopców (zmniejsza się wskaźnik głębokościowo-szerokościowy) i pogłębianie się klatki piersiowej u dziewcząt (zwiększa się wskaźnik głębokościowo-szerokościowy z wiekiem). Podobne róż-‘* nice, zależne od płci, występują w obwodzie klatki piersiowej (w 3 roku życia różnica w obwodzie wynosi około 0,5 cm, a w 7 r. życia prawie 2 cm na korzyść chłopców).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *