Wszystkie pomiary wysokościowe wymagają zachowania odpowiedniego pionu

Nawet małe odchylenia antropometru lub osoby mierzonej powodują dosyć znaczne różnice w wynikach pomiarów. W przypadku braku antropometru nie poleca się dokonywania pomiarów wysokości za pomocą wzrostomierza zamontowanego do wagi lekarskiej, gdyż pomiary tego rodzaju są obarczone dużym błędem. Lepiej jest w takiej sytuacji korzystać z taśmy centymetrowej umocowanej do ściany, do której górnego końca, w zależności od wysokości osoby badanej, przykłada się ekierkę lub sklejone pod kątem prostym dwie deseczki. Część antropometru Martina z nieruchomym uchwytem dla iglicy może służyć również do wykonywania pomiarów mniejszych, między dwoma stosunkowo blisko wzajemnie położonymi punktami. Cyrkiel taki zastępuje wówczas duży cyrkiel suwak i jest tym dogodniejszy, że iglice wsuwane w uchwyty na dowolną odległość dają możność wykonywania pomiarów projekcyjnych (np. wysokość twarzy). Cyrkiel kabłąkowy służy do pomiarów szerokościowych i głębokościowych, czyli wówczas, gdy trzeba określić średnice i cięciwy (np. średnica głowy, szerokości twarzy lub ciała). Składa się on z dwóch ramion, do połowy długości wygiętych łukowato, połączonych ruchomo na jednym końcu, na drugim zaś zaopatrzonych w zaokrąglone powierzchnie, które umiejscawia się w punktach, między którymi chcemy zmierzyć odległość. W środku znajduje się linijka z podziałką wyskalowaną odpowiednio do dolnych rozsuwających się końców cyrkla. Mała śrubka w ramieniu cyrkla pozwala na ustalenie linijki poprzecznej w pozycji pożądanej, dając możność tym samym sprawdzenia wykonanego pomiaru. Istnieją dwa wymiary cyrkli mały i duży, budowa ich i zasady działania są podobne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *