Słuch uznajemy za:

Prawidłowy (P) — kiedy dziecko powtarza 5 lub 6 słów po jedno- lub dwukrotnym wypowiedzeniu każdego słowa przez badającego; nieprawidłowy (N) — kiedy dziecko nie powtarza, przekręca. Wymawia niewłaściwie dwa lub więcej słów z każdego zestawu w trzech badaniach testami Ar B, C, Stanowi to wskazanie do ba- i ; dania specjalistycznego, którego wyniki pozwolą ostatecznie ustalić rozpoznanie i w zależności od niego ewentualnie włącza się dziecko do opieki czynnej w ramach VI grupy dyspanseryjnej. Do specjalisty kierujemy zarówno w przypadku podejrzenia niedosłuchu dwustronnego, jak i jednostronnego. Kontrola ostrości słuchu w bilansie zdrowia młodzieży 14-letniej polega na ukierunkowanym wywiadzie, a w grupie uczniów z zasygnalizowanymi objawami, które mogą być przyczyną lub skutkiem upośledzenia słuchu, przeprowadza się test w opracowaniu Borkowskiej-Goertig. Uczniów podejrzanych o niedosłuch na pod- i stawie tych badań kierujemy do konsultacji otolaryngologa. Jeżeli badania te nie potwierdzą podejrzenia zaburzeń słuchu, a uczeń wykazuje poważne trudności w nauce związane ze złą percepcją słuchową (np. popełnia błędy w dyktandzie); tó powinien być skierowany do badania neurologicznego lub psychologicznego w celu i stwierdzenia, czy nie istnieją dysfunkcje w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *