POŁĄCZENIE WARUNKÓW

Niestety te warunki, w połączeniu z długim czasem trwania kam­panii wyborczych i z faktem, że potrzeba na nie dużych sum pienię­dzy, zmieniły procedury wyborcze w wyczerpujące zawody, które zniechęcają wielu spośród najlepszych kandydatów na publiczne sta­nowiska. Pouczającym przykładem jest tu walka wyborcza między kandyda­tem republikanów George’em Bushem a kandydatem demokratów Mi- chaelem Dukakisem o fotel prezydencki w 1988 roku. Po letnich pra­wyborach wyborcy mieli dość niejasne pojęcie o kandydatach. Każdy z nich musiał odrzucić „etykietki” nadane przez przeciwników. Ponie­waż George Bush był stosunkowo spokojnym wiceprezydentem i nie zajmował zdecydowanego stanowiska w sporach, niesłusznie został przez niektórych komentatorów nazwany „mięczakiem”. Dukakis z kolei został pogardliwie określony jako „liberał” przez konserwatywnych guru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *