NEGATYWNE KAMPANIE

Oto podstawowe elementy tego typu kampanii:.   Jeden z kandydatów posługuje się wariantem „pytania o bicie żony”, aby zasugerować, że jego przeciwnik zrobił coś nagannego lub dopuścił do czegoś takiego przez niedopełnienie swoich obowiązków.   Przeciwnik mógł tak naprawdę nie mieć wpływu na to, co się stało, lub zakres jego odpowiedzialności mógł być przedstawiony w przesadny sposób.  Reakcja zaatakowanej strony ma bezpośredni związek z powo­dzeniem (lub niepowodzeniem) ataku. Niemrawa lub opóźniona odpo­wiedź na zarzuty jest zazwyczaj bardzo niekorzystna. Jednak kiedy za­atakowana strona potrafi wskazać lukę w argumentacji lub odeprzeć zarzut błyskotliwą ripostą, atak może obrócić się przeciwko atakującemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *