Większy ruch ludności związany z lepszą komunikacją i kojarzenie małżeństw z odległych środowisk

Zmiany temperatury powierzchni ziemi i zmniejszenie ilości chorób zakaźnych. Wszystkie te czynniki być może w pewnym stopniu wpływają na akcelerację, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, że ją powodują. Ostatnio koncentruje się uwagę na fakcie, że chociaż stopień przyspieszenia rozwoju nie jest wszędzie i we wszystkich okresach jednakowy, to pozostaje on jednak w pewnej korelacji z warunkami bytu. Stąd spostrzega się znaczne niekiedy różnice między różnymi grupami społecznymi w badanym zbiorze. Można to udowodnić na podstawie dojrzewania kośćca, które podobnie jak inne zjawiska rozwoju osobniczego jest w dużej mierze regulowane genetycznie, ale wpływ środowiska może tu być bardzo istotny. Wielu futorów duży wpływ na proces kostnienia przypisuje odżywianiu, szczególnie większej ilości podawnego białka i witamin; ciężkie choroby wywierają natomiast wpływ ujemny. Żywienie wpływa nie tylko na rozwój fizyczny dziecka w znaczeniu przyrostu masy ciała i wzrastania długości, lecz również na rozwój poszczególnych układów wartość biologiczną organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *