Niekorzystne warunki społeczno-bytowe

Mogą zatem powodować zróżnicowanie w dojrzałości biologicznej, opóźniać wzrastanie i prowadzić do redukcji ostatecznych rozmiarów ciała, co zostało udowodnione na przykładzie dzieci wiejskich. Odwracając więc stwierdzenie, że dzieci wychowywane w najgorszych warunkach społeczno-bytowych mają najniższe wskaźniki rozwoju, można by z dużą słusznością dopatrywać się przyczyn, bądź przynajmniej stopnia nasilenia akceleracji, w lepszym odżywianiu i ogólnej poprawie warunków bytu. Świadczy o.tym również fakt, że zamożniejsze grupy społeczne osiągnęły już swój pułap rozwoju (np. USA), biedne natomiast nadal podlegają akceleracji. Znaczne różnice na niekorzyść dzieci polskich w tym względzie wykazują porównania z dziećmi z USA. Proces akceleracji występuje wszędzie u obu płci, niezależnie od kraju, klimatu, rasy oraz warunków ekonomicznych z różnym nasileniem a w naszym kraju nadal trwa. Omówione tu szerzej zjawisko akceleracji i jego ewentualne przyczyny są jeszcze jednym dowodem modulowania rozwoju osobniczego poprzez działanie czynników środowiskowych w ogólnym ich znaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *