Do zespołu objawów określanych mianem zespołu nerczycowego należą

Białkomocz (powyżej 50 mg/kg m.c./dobę), 2) niski poziom albumin w surowicy (hipoproteinemia), 3) obrzęki, 4) podwyższony poziom lipidów w surowicy (hipercholesterolemia). Do najczęstszej przyczyny występowania zespołu nerczycowego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym należy pierwotne kłębowe zapalenie nerek. Współczesna klasyfikacja kłębowych zapaleń nerek oparta jest na objawach klinicznych choroby i patomorfologicznej ocenie tkanki nerkowej, uzyskanej na drodze biopsji. Postacią najczęściej występującą jest tzw. postać submikroskopowa kłębowego zapalenia nerek, zwana również postacią idiomatyczną lub nerezycą lipidową. Większość chorych nie wykazuje objawów znamiennych dla pierwszego okresu ostrego kłębkowego zapalenia nerek, takich jak nadciśnienie, krwiomocz lub azotemia. Choroba ma charakter nawrotowy. W okresie bezobjawowym (remisji) nie stwierdza się żadnych zmian klinicznych czy zaburzeń w badaniach laboratoryjnych. Rokowanie w tej postaci kłębkowego zapalenia nerek jest dobre. W innych postaciach doprowadzających do przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych (w szkliwiejącym, ogniskowym, błoniastym, pozabłoniastym lub błoniastorozplemowym zapaleniu kłębków nerkowych) choroba może przybierać charakter postępujący i doprowadzić do niewydolności nerkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *