Około dwudziestu kilku procent młodzieży szkolnej obserwuje się odchylenia od prawidłowości w stanie zdrowia

Potrzeby zdrowotne, wynikające z sytuacji zdrowotnej populacji w wieku rozwojowym oraz dotychczasowe doświadczenia i obecne możliwości społecznej służby zdrowia w Polsce, wpłynęły na opracowanie już w latach siedemdziesiątych nowej pod wieloma względami metodyki ustawicznego czuwania nad stanem rozwoju i zdrowia tej zbiorowości. Zasadza się ona na sprzężonym systemie obejmującym badania przesiewowe, bilanse zdrowia i opiekę czynną (dyspanseryjną). Uzupełniają ją: szeroko rozwijana masowa profilaktyka próchnicy zębów i powszechnie stosowane szczepienia ochronne. Badania przesiewowe są to badania przedlekarskie, wykonywane przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną. Ich synonimem równie często używanym, zapożyczonym z krajów anglosaskich jest termin „screening”, stąd także nazwa badania skryningowe. Innym stosowanym terminem są „masowe badania przeglądowe”. Badania te polegają na zastosowaniu prostych, w miarę możliwości najbardziej obiektywnych, testów* diagnostycznych, pozwalających w pierwszym etapie diagnozowania na suponowanie odchylenia od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju z reguły w stadium przedklinicznym, a więc stadium, kiedy objawy chorobowe jeszcze się nie ujawniają i chory ich nie odczuwa. Pozwala ‘ to na wczesną wykrywalność tych stanów i podjęcie działań naprawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *