Choroby przewlekłe wymagająca czynnej opieki

Stworzenie wyżej przytoczonego układu grup dyspanseryjnych, opartego na aktualnym rozeznaniu potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży, ma na celu ujęcie w skali kraju w jednolitą formę organizacyjną opieki czynnej. Jest to nieodzowny warunek sprawnego funkcjonowania systemu. Taki bowiem wybór grup sprawia, że w zasadzie każda placówka służby zdrowia, zapewniająca opiekę podstawową dzieciom i młodzieży, ma wśród swoich podopiecznych osoby kwalifikujące się do poszczególnych grup dyspanseryjnych. Według szacunkowych danych każdy lekarz szkolny ma w swym rejonie zapobiegawczo-leczniczym kilkanaście procent dzieci wymagających czynnej opieki. Mnogość placówek służby zdrowia i ich praktycznie powszechna dostępność dla każdego dziecka stwarzają konieczność określenia placówki wiodącej, monitorującej i koordynującej opiekę czynną. Jest nią z wyboru placówka zapewniająca opiekę podstawową w środowisku zamieszkania, a więc poradnia dla dzieci w mieście i ośrodku zdrowia na wsi. Sukcesywna poprawa sieci tych placówek pozwala na realizację zadań opieki czynnej nie tylko w mieście, ale w coraz większym stopniu na terenie wiejskim. Jeżeli miejscem zamieszkania podopiecznego jest internat lub inny zakład wychowawczy, to zadania te może przejąć poradnia szkolna sprawująca nad nim opiekę zdrowotną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *