POJAWIAJĄCA SIĘ NADZIEJA

Pojawia się nadzieja, że prawa ludzkie na całym świecie będą sza­nowane; na razie jednak pozostają wciąż w sferze deklaracji. Deklara­cje nie są jednak bez znaczenia; to ważny wstęp do prawdziwych zmian. Świat, w którym szanowane są prawa ludzkie — za czym będą szły konkretne czyny — to świat, w którym stereotypy i uprzedzenia zosta­ną złagodzone, a może nawet wyeliminowane. Poglądy i opinie stanowią tak ważny składnik współczesnego świa­ta, że pojawił się nowy zawód: eksperci zajmujący się sprawami opinii publicznej wskazują sposoby wpływania na nią w kierunku pożądanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *