WPŁYW NA OPINIE

W roku 1948, w czasie kampanii wyborczej na rzecz reelekcji senato­ra Claude’a Peppera na Florydzie, w przeddzień wyborów rozpowszech­niono anonimowe ulotki następującej treści:Czy zdajecie sobie sprawę, że Claude Pepper jest znany w całym Wa­szyngtonie jako bezwstydny ekstrawertyk? Co więcej, wiadomo o nim, że uprawia nepotyzm w stosunku dę swojej szwagierki, a jego siostra była aktorką w niemoralnym Nowym Jorku. Nie dość na tym, wiadomo, że przed swoim małżeństwem pan Pepper żył w celibacie.W dosłownym znaczeniu stwierdzenia te nie były kłamstwem. Jednak słowa ekstrawertyk (osoba, która jest aktywna i uzewnętrznia swoje uczu­cia), nepotyzm (faworyzowanie krewnych) i celibat (pozostawanie w sta­nie wolnym) zostały użyte w kontekstach, które dla wielu niewykształco­nych ludzi, nie znających znaczeń tych słów, były niezrozumiałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *