LUDZKA BEZRADNOŚĆ

W pierwszej sytuacji człowiek był raczej bezradny, bo miał ograniczony wpływ na usunięcie zagrożenia, podczas gdy wydostanie się z płonącego lasu zależało wyłącznie od jego aktywności.Stwierdzenie, że „akcja rozprasza strach” znajduje praktyczne zastosowanie w trudnych sytuacjach. Czło­wiek łatwiej przezwycięża swoje stany lękowe wtedy, gdy może być aktywny, a celowe i zorganizowane czynności nie dopuszczają do niego szkodliwych,’ bo demobilizujących refleksji na temat zagrożenia. Obserwowanie otoczenia oraz samego siebie a także posiadanie wiedzy psychologicznej — zwiększają orien­tację, jakie czynniki ułatwiają prawidłowe, to znaczy nie zakłócające naszego funkcjonowania zachowanie się wobec zmian w otoczeniu i wobec wymagań, jakie współczesne życie stawia człowiekowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *