Szczególnie duże są zmiany we współczynnikach zgonów według przyczyn

Przed kilkudziesięciu laty w przyczynach zgonów dominowała gruźlica, choroby zakaźne i choroby układu oddechowego. Obecnie zaś główną przyczynę zgonów stanowią wypadki, urazy i zatrucia, nowotwory, łącznie z białaczką, oraz choroby układu nerwowego u młodszych, a choroby układu krążenia u starszych dzieci i młodzieży. Struktura zgonów, a zwłaszcza notowane w niej zmiany są w pewnym stopniu odzwierciedleniem zachorowalności i chorobowości dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jednak wobec braku rejestracji wszystkich chorób nie dysponujemy dokładnymi danymi na ten temat. Niemniej na podstawie posiadanych informacji można wykazać pewne tendencje i określić jakie choroby stanowią główne problemy zdrowotne tej grupy wieku i jaki jest rząd ich wielkości.
Zachorowalność dzieci w wieku szkolnym ulega dużym przeobrażeniom. Podstawową jej cechą jest odwrót od chorób zakaźnych i gruźlicy. Zmniejszenie się wskaźników zachorowalności jest szczególnie widoczne wśród chorób, przeciwko którym są stosowane powszechnie szczepienia ochronne. W pozostałych ostrych chorobach zakaźnych, zaliczanych do grupy tak zwanych bezwarunkowych chorób wieku dziecięcego, nie notuje się zmniejszenia zachorowań (różyczka, ospa wietrzna, świnka). Ostatnie lata charakteryzował stosunkowo wysoki wskaźnik zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby, przy czym prawie 60% ogółu przypadków dotyczyło wieku przedszkolnego i szkolnego. Okresowe wzrosty zachorowań notowane są w przypadku grypy i zakażeń grypopodobnych. Mają one zwykle przebieg epidemiczny i obejmują swoim zasięgiem do 40% młodzieży szkolnej, a w internatach nawet 70% populacji. Obserwowany jest stopniowy spadek zachorowań na gruźlicę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *